Privacybeleid Biketeam BNWL

Dit Privacybeleid heeft betrekking op persoonsgegevens van (Adspirant)leden, bestuur, sponsors, referenten en andere zakelijke relaties, die worden verzameld en/of gebruikt door Biketeam BNWL. Uw privacy is belangrijk voor ons en met deze verklaring informeren wij u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u te wijzen op uw rechten.

Dit document bevat de volgende informatie:

Verwerking van persoonsgegevens

Biketeam BNWL verwerkt onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW-gegevens; contactgegevens; KvK nummer, BTW nummer, IBAN nummer, geslacht (alleen van de leden); e-mails en andere correspondentie.

Met welk doel en op welk rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. wanneer u het contactformulier ingevuld instuurt, reageert op een advertentie, of wij via andere kanalen contact met u hebben gehad.

De website van Biketeam BNWL gebruikt alleen cookies, die nodig zijn om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken en niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Bovenstaande zaken zijn noodzakelijk om op de juiste kwalitatief hoogstaande wijze te kunnen functioneren als bedrijf. Het is daarom in ons gerechtvaardigde belang om uw gegevens op deze grond te verwerken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij deze

Wij gebruiken uw gegevens niet om u andere informatie toe te zenden dan informatie met betrekking tot onze dienstverlening, relevante ontwikkelingen op fietsgebied, evenementen, trainingen etc. Ook gaan wij strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.

Biketeam BNWL verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de bovengenoemde doelen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

D.m.v. genomen beveiligingsmaatregelen wordt misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk voorkomen. Biketeam BNWL draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd onder punt 6. van deze Privacyverklaring als u:

In het geval van een verzoek kunnen wij u benaderen voor nadere informatie om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons mailen via info@biketeambnwl.nl

Wijzigingen

Wij behouden onsj het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en te plaatsen op deze website. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Ik raad u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen op deze websitepagina.