Huisregels

Huishoudelijk Reglement van Bike Team BNWL

Contributie:

Ieder lid dient eenmaal per jaar contributie te betalen. De contributie voor 2023 is vastgesteld op een bedrag van 27,50 euro. De contributie dient elk jaar voor 31 januari te worden betaald. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie. Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL04 ABNA 0102 5862 33 ten name van Biketeam BNWL met de vermelding contributie geld en dan het geldende jaartal.

Opzegging:

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit vóór 31 januari van het geldende jaar bij het bestuur schriftelijk is gemeld. Bij te late afmelding is de gehele contributie over het jaar verschuldigd.

Trainingen:

De trainingen zijn gratis voor leden van Bike team BNWL en tevens toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Bij niet leden geldt dat zij na het meerijden van twee trainingen lid dienen te worden van het Bike team om aan verdere trainingen/wedstrijden te kunnen deelnemen.

Materiaal en kleding:

Het dragen van een valhelm is bij alle activiteiten verplicht. Leden dienen bij alle door het bestuur georganiseerde activiteiten te rijden in tenue bestaande uit minimaal een shirt (verplicht aan te schaffen) en een zwarte broek.

Vervoer:

Vervoer van en naar evenementen en activiteiten zijn voor rekening van de leden en dienen door de leden zelf georganiseerd te worden.

Communicatie:

Bij Bike team BNWL wordt uitsluitend digitaal gecommuniceerd, via website, e-mail en WhatsApp.

Disclaimer:

Deelname aan alle activiteiten is altijd voor eigen risico.

Samenwerking tussen KNWU, NTFU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft een gedragscode MTB opgeleverd om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven.